Repensar i reordenar la Comunicació a la UdG

ELS ESTUDIS I LA RECERCA EN COMUNICACIÓ A GIRONA (PART VIII)

En el marc de la conformació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), tant a les universitats catalanes com europees s’ha optat per l’establiment estratègies de concentració per potenciar la sinergia i augmentar l’eficàcia dels estudis ja existents.

L’estructura clàssica de concentració d’estudis en Ciències de la Comunicació agrupa en una Facultat única les titulacions i àmbits temàtics de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Publiques. Les Facultats de Comunicació concentren els recursos humans i tècnics especialitzats, i coordinen  i/o lideren les activitats de docència, recerca, transferència i innovació en el seu àmbit disciplinari.

La situació dels estudis a la UdG i la situació de crisi al nostre país obliga a la recerca de noves formules d’organització dels estudis de comunicació per tal de que contribueixin a:

–  Una docència de qualitat.

–  Una recerca vinculada a la innovació i la transferència social.

–  La projecció territorial i els lligams internacionals.

– Intensificar la relació amb la diversitat d’actors del territori i la col·laboració en projectes cooperatius.

La importància de la informació i la comunicació és tal que dona nom a l’actual model de societat (Societat de la Informació i la Comunicació). La qual cosa amplia les demandes socials i el perfils professionals necessaris per donar resposta a les demandes d’un model social fonamentat en la informació i la comunicació.

internet

Per aquest motiu, cal que l’àmbit de la Comunicació sigui considerat en un sentit ampli, en les seves dimensions humana, social, de masses i tecnològiques. S’ha de superar la confusió entre “comunicació” i “mitjans de comunicació”, donant lloc a una visió transdisciplinar (sociològica, psicològica, lingüística, cultural, econòmica, política, etc.) que permeti cobrir les demandes actuals i futures en totes les seves vessants.

Cal abordar els estudis i la recerca en Comunicació des del vessant social, en relació als mitjans i serveis comunicatius, a través dels quals distingeix l’estudi de mitjans de comunicació, premsa, radiodifusió, televisió, Internet, cinema, publicitat, fonografia, fotografia, vídeo, telecomunicacions, màrqueting, disseny gràfic, documentació, relacions públiques, propaganda política, comunicació humana i comunicació social.

TV Gi

També s’ha de donar cabuda a les noves demandes generades per la implantació i evolució de la Societat de la Informació, com ara:

-Comunicació cultural i intercultural.

-Comunicació institucional, transparència informativa i rendició de comptes.

-Comunicació per la salut, comunicació per la democràcia, comunicació pel mediambient, advocacy (loby social), comunicació pel tercer sector, comunicació pel desenvolupament i el canvi social, publicitat sostenible…

– Planificació estratègica i polítiques publiques en comunicació i TIC (consells reguladors,  e-salut, e-administració, e-democràcia…)

-Responsabilitat Social Corporativa de les empreses, les institucions, dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, ens reguladors de la TV i de la publicitat, codis deontològics…

-Formació en mitjans, alfabetització informacional…

-Cibercomunicadors, content curator (generador de continguts on-line), community managers, gestors webs…

La responsabilitat de la Universitat de Girona (UdG) és la d’organitzar la Comunicació des d’aquesta perspectiva, de forma coordinada, sense exclusions, i cercant sinèrgies i complicitats amb l’empresa. Aquest ha de ser el nostre compromís amb la societat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *