La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) als mitjans

A continuació hi trobaràs un recull de notícies publicades a diferents mitjans de comunicació en referència al llibre La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): El Punt. 21/12/1995 Diari de Girona. 23/12/1995 Avui. 30/12/1995 El Punt. 24/12/1995 Presència. De l’11 al 17 de febrer del 1996 http://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0000339687&page=44&search= http://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0000339687&page=45&search= Diari de Girona. 28/02/1996