Jornades

EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ

IV JORNADES INTERNACIONALS DE COMUNICACIÓ I SOCIETAT

Sota el títol ‘Educació i Comunicació. Reptes i oportunitats en contextos de diversitat’ el Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona va organitzar els dies 5 i 6 de novembre de 2015 les seves IV Jornades Internacionals de Comunicació i Societat.

La situació de crisi econòmica, social i institucional en un context de diversitat van demanar a la Universitat reflexionar sobre aquest rol que ha de jugar com a institució educativa i de recerca a la societat de la qual forma part de forma diària i permanent.

D’altra banda, contribuir al debat i al diàleg social en problemàtiques amb un important impacte social, com és el rol dels mitjans de comunicació i la seva responsabilitat social en aquest context de crisi i diversitat, és també una demanda ciutadana a la universitat, a la que aquestes IV Jornades van donar-hi resposta a partir de conferències, ponències i comunicacions per part dels diferents participants.

Per a més informació: https://ivjornadescom.wordpress.com/presentacio/

COMUNICACIÓ PEL CANVI SOCIAL

III JORNADES DE COMUNICACIÓ I SOCIETAT

Els dies 7 i 8 de novembre de l’any 2013 les jornades es centraren en la reflexió i el debat entorn a la potencialitat de la informació i la comunicació en la governança democràtica, la responsabilitat social, els drets humans, la rendició de comptes i el canvi social. S’articularen al voltant de preguntes clau com ara: Quin és el rol de les administracions i els mitjans de comunicació? Es poden considerar socialment responsables? Contribueixen o frenen el dret a la informació, el debat públic i la transparència?

Per a més informació: http://iiijornadescom.wordpress.com/

CINEMA I PUBLICITAT

II JORNADES INTERNACIONALS DE COMUNICACIÓ I SOCIETAT

13 i 14 de desembre de 2011. Gairebé des dels primer moment, el cinema ha mantingut una estreta relació amb la publicitat. La implicació del sector publicitari en la difusió de l’univers cinematogràfic fou decisiu per projectar i popularitzar un nou mitjà de comunicació que, ben aviat, es convertiria en un fenomen de masses. Així mateix, el cinema no va tardar gaire a esdevenir una plataforma publicitària per promocionar i vendre productes i serveis arreu del món. Les II Jornades analitzen i posen en valor un maridatge que ha proporcionat molt bones aportacions a la nostre societat des de l’àmbit de la cultura i l’economia

 

Jornades Comunicació Cuba

IMATGE I COMUNICACIÓ A CUBA

I JORNADES INTERNACIONALS DE COMUNICACIÓ I SOCIETAT

25 i 26 de novembre de 2010. Les I Jornades de Comunicació i Societat pretenen analitzar una àmplia mostra del conjunt comunicatiu cubà: el disseny gràfic, el disseny industrial, el cartellisme, el cinema, la docència. Així mateix, aquestes Jornades s’inscriuen en la voluntat de la UdG d’intensificar les relacions acadèmiques entre Cuba i Catalunya.

 

Comunicació i Cuba

CUBA Y LOS PAÏSOS CATALANS: ENCUENTRO DE PUEBLOS Y CULTURAS

II TALLER INTERNACIONAL

L’Havana, del 28 al 30 de novembre de 2011. Els objectius del Taller foren: Intercanviar coneixements sobre el passat , present i futur de les relacions entre Cuba i Catalunya, així com fomentar la recerca sobre aquest tema. Es tractà la història econòmica i política de les relacions Cuba-Catalunya. Petges, memòria i identitat: experiències i representacions sobre comunitats catalano-descendents a Cuba i cubano-descendents a Catalunya.

 

Jornadas Comunicación y Sociedad

JORNADAS SOBRE COMUNICACIÓN I SOCIEDAD: PUERTO RICO-CATALUNYA

Río Piedras, San Juan, 3, 4 i 5 de desembre de 2012. En el marc de la col•laboració iniciada entre la Universitat de Girona i la Universidad de Puerto Rico, el Programa Graduat d’Història i l’Escuela de Comunicaciones de la UPR, juntament amb el Grup d’Investigació en Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona (CSII/UdG) organitzen, amb el patrocini de l’Institut Ramon Llull, una trobada d’investigadors amb l’objectiu d’intercanviar idees, coneixement i experiències. S’espera que les Jornades representin la base per a un aprofundiment i ampliació de la col·laboració entre els investigadors, els seus grups d’investigació i les seves respectives institucions, que ja existeix però que es desitja intensificar en el futur. Durant tres dies, professors i investigadors de les dues universitats participants oferiran conferències que generaran debat, intercanvi de punts de vista, així com la identificació d’enfocaments d’àrees d’interès compartides que propicien major col·laboració. Les conferències i el intercanvi d’idees giraran entorn a un eix comú que és mostrar els punts de connexió del binomi comunicació i societat.

 

EL PATRIMONI DOCUMENTAL: CATALUNYA-CUBA

EL PATRIMONI DOCUMENTAL: CATALUNYA-CUBA

II FÒRUM DE MUNICIPIS INDIANS

Begur, 2 de setembre de 2006. El Fòrum de Municipis Indians vol ser un espai on es posin en comú línies de recerca, projectes i polítiques culturals que tinguin com a objecte d’atenció les relacions històriques entre Catalunya i Cuba.

L’objecte d’anàlisi del II Fòrum és el patrimoni documental generat a partir de la relació històrica entre Catalunya i Cuba. El coneixement de les fonts és la millor garantia per continuar avançant en la recerca i interpretació històrica de les societats catalana i cubana. Es debatran experiències sobre fons documentals utilitzats per la recerca de les vinculacions entre Catalunya i Cuba. Des de fons notarials, a municipals, passant per fons personals i patrimonials. Tots plegats, confegeixen els instruments imprescindibles pel coneixement sobre la realitat catalano-cubana.

La trobada d’especialistes i estudiosos, de procedències diverses, en el Fòrum de Municipis Indians de Begur, servirà, així mateix, per reflexionar i intercanviar idees i compartir línies de recerca.

 

XXVII CONFERÈNCIA ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organitza la XXVII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC) – Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que se celebrarà a la Universitat de Girona (UdG), a Girona, el divendres 30 de juny de 2017.

El congrés, que compta amb la col·laboració del Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional (CSiI), i el Campus Comunicació Cultural i Corporativa, de la UdG, fa una crida a tota la comunitat investigadora a la presentació de comunicacions en les següents àrees temàtiques:

• Reptes per a la distribució i monetització de continguts en l’era digital: problemes, oportunitats i estratègies de vells i nous actors:

• Polítiques de comunicació

• Comunicació i educació

• Els mitjans de servei públic: redefinició del seu paper i reptes en l’entorn digital i multiplataforma

• Formats emergents i noves narratives en els llenguatges cinematogràfic, radiofònic, televisiu, publicitari i dels videojocs

• La publicitat i el màrqueting: transformacions i reptes

• Estudis de relacions públiques

• Gabinets de comunicació i agències informatives

• Comunicació política

• Estudis de cinema i comunicació audiovisual

• Estudis d’audiència i recepció

• Ètica i deontologia de la comunicació

• Comunicació local

• Història del periodisme i la comunicació. Estudis de Periodística

• Periodisme científic, esportiu, econòmic, internacional, cultural, …

• Metodologies de recerca en comunicació: triangulació, mètodes experimentals, anàlisis de big data

• Experiències d’innovació docent en comunicació

• Teories de la comunicació i opinió pública

• Disseny periodístic, infografia i fotoperiodisme

La proposta de comunicacions estarà oberta fins al 10 de maig de 2017. Els abstracts hauran d’enviar-se per correu electrònic com a document adjunt a: congresgirona2017@gmail.com

A més, l’acceptació de les propostes es comunicarà el 17 de maig de 2017.

Per altra banda, les comunicacions completes enviades abans del 20 de juny de 2017 i que s’ajustin a les normes formals de redacció seran considerades per a la seva publicació en les revistes científiques indexades següents: Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi, i Periodística.

Tots els participants rebran un certificat expedit per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tant en la condició d’assistent com en la condició d’autor d’una comunicació.

 

XXV CONFERÈNCIA ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ

La Conferència es celebra el dia 5 de juny del 2015 a la Masia de la Torre, seu de l’Institut d’Estudis Gironins i s’inicia amb la conferència L’estudi de les audiències en el sistema comunicatiu complex actual a càrrec de Joan Corbella, professor de la Universitat Pompeu Fabra. La segona conferència porta per títol Les fonts d’informació, qualitat informativa i qualitat democràtica en l’àmbit local: el cas de Girona, a càrrec de Lluís Costa i Jordi Hernández, del Grup de Recerca: Comunicació Social i institucional de la UdG.

L’acte central consisteix en el debat sobre Les fonts periodístiques i la comunicació local amb la participació de Jordi Xargayó (director del Diari de Girona), Jordi Grau (director adjunt d’El Punt Avui), Àlex Martí (director de Televisió de Girona), Eduard Cid (La Xarxa de Comunicació Local), Joan Ventura (President del Col·legi de Periodistes, demarcació de Girona), Carles Puigdemont (alcalde de Girona i periodista), Jordi Hernández (Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional). Modera Lluís Costa, professor de la UdG i director del Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional.

 

ALTRES

XXVIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Sta. Coloma de Farners. 22-23 octubre 1983.

II Jornades d’Arxivística de Catalunya. Andorra La Vella (Principat d’Andorra). 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig del 1989.

I Jornades de debat entorn del valor artístic i documental del patrimoni en imatge. Girona. 14-16 novembre 1990.

I Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. Barcelona. 15-16 de novembre de 1991.

Primeres Jornades d’Història de la Premsa. Sant Cugat del Vallès. 3 i 4 d’abril de 1992.

II Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. Barcelona. 12-13 de novembre de 1993.

Congrés d’Homenatge al Dr. Jaume Marquès i Casanovas. “Cultura i societat a les terres de Girona”. Girona. 26-27 de novembre de 1993.

V Jornades d’Arxivística de Catalunya: “L’Arxiu com a servei: estratègies per al futur”. Lleida. 4 al 6 de maig de 1995.

Jornades d’homenatge a Lluís Esteva i Cruañas. Patrimoni i Història Local. Sant Feliu de Guíxols 6 i 7 d’octubre de 1995.

Jornada “La Funció de l’Arxiu Municipal avui”. Participació a la taula rodona sobre el tema “Els arxius municipals, balanç i perspectives de futur”. Barcelona. Organitzat per la Diputació de Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya. 26 d’octubre de 1995.

Congrés d’Homenatge al Dr. Pere de Palol. “Hispania i Roma. D’August a Carlemany”. Girona. 23-25 de novembre de 1995.

V Conferència Europea d’Arxius-VI Jornades d’Arxivística de Catalunya Barcelona. 27 al 30 de maig de 1997.

Ponent del col·loqui “La premsa, documentació històrica en perill”. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 25 de maig de 1998.

Col·loqui Internacional “Filosofia i Arxiu”. Participació a la taula rodona sobre el tema “El futur de la recerca filòsofica amb les noves tecnologies”. Blanes. 20 de febrer de 1999.

Seminari “La dinàmica cultural dels arxius”. Ponent de la sessió sobre “L’arxiu com a motor de la vida cultural en un petit municipi turístic”. Ajuntament de Barcelona. 26 d’octubre de 1999.

I Congrés d’Història de Girona: “Girona, dos mil anys d’Història”. Organitzador. Institut d’Estudis Gironins. Novembre, 2000.

II Congrés d’Història de Girona: “La Catedral de Girona”. Organitzador. Institut d’Estudis Gironins. 27 i 28 de novembre, 2003.

Congrés Catalunya-Amèrica. “Fonts i documents de recerca”. Organitzat per l’Institut de Cooperació Iberoamericana. Presenta la comunicació: “El nacionalisme cubà i Catalunya”. Barcelona, 25 i 26 de febrer de 2004.

Taller de Treball: “Los retornos de América en el siglo XIX”. Organitzat per la UAB i la UPF. Presenta comunicació: “Els retorns dels indians a Begur”. UPF, Barcelona, 18 de juny del 2004.

VII Congrés de l‘Associació d’Historiadors de la Comunicació. “25 anys de llibertat d’expressió”. Presenta comunicació: “La premsa municipal al Baix Empordà”. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 18 i 19 de novembre del 2004.

Coloquio Internacional “Cuba, de colonia a república”. Presenta la comunicació: “La difícil construcció d’un projecte català a Cuba”. Universitat Pompeu Fabra i Càtedra Unesco de Cultura Iberoamericana, Barcelona, 16 i 17 de juny del 2005.

Jornada sobre retòrica i màrketing d’idees: anàlisi de les Eleccions Generals del 2008. Presenta ponència “Think thanks i centres d’investigació a Catalunya”. Universitat de Girona, 5 de desembre del 2008.

I Taller Internacional “Cuba y Cataluña: encuentro de pueblos y culturas”. Universidad de La Habana/Instituto Cubano de Investigación Juan Marinello/Cátedra de Cultura Catalana, La Habana, 4, 5 i 6 de maig del 2009. Ponència presentada: “La prensa catalana editada en Cuba en el siglo XIX”.

II Congrés Internacional UNIVEST09 “Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat”. Relator en una Taula de Comunicacions. Universitat de Girona. 12 i 13 de novembre del 2009.

III Congrés d’Història de Girona “Guerra y poder en terres de frontera (1792-1823)”, organitzat per l’Institut d’Estudis Gironins. Membre del Comitè Organitzador, Girona, 19, 20 i 21 de novembre del 2009.

XIX Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació “La comunicació en temps de crisi”. Moderador Taula Rodona. SCC, Girona, 6 de juny del 2009.

XXII Festival La Huella de España. Embajada de España/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. L’Havana, 18 al 25 d’abril del 2010. Ponència presentada: “La participación catalana en el fenómeno migratorio a Cuba en el siglo XIX: balance de una historia en construcción”.

XX Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació “Les transformacions de les indústries culturals”. Presentació Grup de Recerca “Comunicació Social i Institucional” de la UdG. SCC, Girona, 11 de juny del 2010.

Jornada sobre Plans d’Acció Tutorial. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. UdG. Girona, 13 d’abril del 2011.

VI Trobada de joves lectors/es de la Premsa Comarcal i Local. “Els reptes de la xarxa i el futur en paper”. Fundació Catalana de Premsa Comarcal. Dosrius/Canyamars, 29 i 30 d’abril del 2011.

XXI Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació “Nous projectes comunicatius en temps de crisi”. Exposició projectes del Grup de Recerca “Comunicació Social i Institucional” de la UdG. SCC, Girona, 3 de juny del 2011.

III Congrés Internacional UNIVEST11 “L’autogestió de l’aprenentatge”. Relator en una Taula de Comunicacions. Universitat de Girona. 16 i 17 de juny del 2011.

IV Jornada de Publicitat i Seguretat Viària. Servei Català de Transit. Barcelona, 13 de juliol de 2011.

Seminari Internacional “Coses vistes, coses llegides. L’edat d’or del periodisme literari a Catalunya, Espanya i Europa (1906-1936)”, amb la ponència “La Llumanera de Nova York (1874-1881), la difusió d’una imatge de Catalunya al món”. Universitat de Girona, 14-16 de setembre de 2011.

IV Jornada d’Història de la Premsa, amb la ponència “La Llumanera de Nova York, cultura catalana als EUA”, UAB, UPF i Museu d’Història de Catalunya, 17 i 18 de novembre de 2011.

IV Congrés d’Història de Girona “La Girona del Barroc”, organitzat per l’Institut d’Estudis Gironins. Membre del Comitè Organitzador. Girona, 24-26 de novembre de 2011.

II Taller Internacional “Cuba y los Països Catalans: encuentro de pueblos y cultures”, amb la ponència “Un modelo de comunicación entre Cuba y Cataluña vía Estados Unidos de América y La Llumanera de Nova York (1874-1881)”. Universidad de La Habana, 28-30 de novembre de 2011.

Moderador Taula rodona “De las migraciones y sus huellas en la historia común entre Cuba y los Països Catalans”, Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Patuondo Valdor de La Habana. 30 de novembre de 2011.

Conferencia “Comunicación e Imagen en Cuba”, Espacio Barcelona-Habana. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 28 de novembre de 2011.

I Festival de Street Markekting de Girona. Coordinador de Taula Rodona. Ajuntament de Girona/Universitat de Girona. 27 i 28 de gener de 2012.

XXII Conferencia anual de la Societat Catalana de Comunicació: “El paper del comunicador i la comunicació a la societat connectada”. Membre del Comitè Organitzador i coordinació. Societat Catalana de Comunicació. Girona, 8 de juny de 2012.

Jornades sobre “Comunicación y Sociedad. Puerto Rico-Cataluña” Universidad de Puerto Rico. Recinto de Río Piedras. Codirector. Participació amb les ponències “Evolución històrica de la comunicación en Cataluña” i “Un modelo de comunicación entre América y Catalunya vía Estados Unidos: La Llumanera de Nova York (1874-1881)”. Moderador de la Taula Rodona: “Periodismo y nuevas tecnologies”. San Juan de Puerto Rico, 3-5 de desembre de 2012.