Visions: Sils

La percepció de la realitat s’obté per mitjà dels sentits, d’una mirada, de l’olor d’un paisatge, de l’evocació d’uns records… Sens dubte, la fotografia és un instrument molt útil per la reconstrucció del passat, o millor dit, per ajudar a configurar els nostres records, sempre sotmesos a la nostra pròpia interpretació. Però, la fotografia no actua únicament com un mecanisme que activa els records, sinó que també pot ser una font d’informació que es complementa amb les fonts escrites, i constitueixen, plegades, el patrimoni documental d’un municipi, d’un país o, en general, d’una col·lectivitat. És aleshores, quan tenim accés a aquest patrimoni, que podem parlar del coneixement del passat i de poder entendre millor el present.

Any: 2007
ISBN: 978-84-935203-9-7
Editorial: Ajuntament de Sils
Número de pàgines: 103