El Patrimoni documental Catalunya-Cuba

El present volum recull les aportacions científiques presentades en el marc del II Fòrum de Municipis Indians. L’objecte d’anàlisi és el patrimoni documental generat a partir de la relació històrica entre Catalunya i Cuba. El coneixement de les fonts és la millor garantia per continuar avançant en la recerca i interpretació històrica de les societats catalana i cubana. El llibre recull experiències sobre fons documentals utilitzats per la recerca de les vinculacions entre Catalunya i Cuba. Des de fons notarials, a municipals, passant per fons personals i patrimonials. Tots plegats, confegeixen els instruments imprescindibles pel coneixement sobre la realitat catalano-cubana. Els autors són especialistes i estudiosos, de procedències diverses –tant geogràfiques com d’adscripcions acadèmiques i professionals– i aporten un material que permet reflexionar al voltant de diverses línies de recerca. El lector podrà trobar, doncs, en el present llibre una notable amalgama de continguts, que malgrat tenir una temàtica central i comuna: la documentació, presenta casos particulars, enfocaments i experiències ben plurals.

Any: 2007
ISBN: 978-84-931052-1-1
Editorial: Consell Comarcal del Baix Empordà
Número de pàgines: 148