Els mitjans de comunicació a Girona (1787-2003)

Els mitjans de comunicació formen part, sense cap mena de dubte, del patrimoni cultural d’un país i, per tant, fidels a l’essència de la col·lecció, presentem un text que proposa un sintètic recorregut pels més de dos­-cents anys d’història d’aquests mitjans a la ciutat de Girona, amb una clara voluntat de transportar el lector pels viaranys que faciliten la comprensió d’un fenomen –el comunicatiu– absolutament indestriable de l’existència de l’individu en societat.

Els estudis sobre la premsa tenen una important tradició a Catalunya, i des de fa uns quants anys disposem d’algunes bones monografies i d’uns quants catàlegs d’àmbit local i comarca. Ben cert que en aquest panorama el nom de Lluís Costa sobresurt. El director de la col·lecció Papers de Comunicació, de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, ha publicat una abundant obra sobre aquesta temàtica, que ara ha condensat en aquest volum, veritable eina de consulta i referència per a qualsevol interessat en la premsa gironina i catalana, però també en altres mitjans com la ràdio. El principal mèrit d’aquest brevari és la seva mirada panoràmica i equilibrada al fenomen de la comunicació des de la Guerra del Francès fins a la irrupció d’Internet.

Plecs d’Història Local, número 115, febrer del 2005

Any: 2003
ISBN: 9788486953225
Editorial: Institut d’Estudis Gironins / Ajuntament de Girona

El llibre als mitjans:

Els mitjans de comunicació a Girona (1787-2003) als mitjans