L’illa dels somnis

La història de Cuba i la de Catalunya no s’entendrien si no s’analitzen de manera interrelacionada les trajectòries polítiques, socials i econòmiques d’ambdós països, sobretot al llarg del segle XIX. Begur viu, en aquell període, plenament mirant a Amèrica. Ciutats com l’Havana, Santiago de Cuba, Matanzas, Trinidad o Pinar del Río, entre d’altres, es poblaren de begurencs dedicats, preferentment, al petit comerç, per bé que en alguns casos invertiren en la indústria del sucre o del tabac. El títol del llibre vol expressar el que Cuba representava en l’imaginari popular: l’illa dels somnis, o, potser millor dit, l’illa per fer possible els somnis. El darrer i doble objectiu de l’emigrant en marxar a Cuba era invariablement el mateix: retornar amb suficients diners per mantenir un estatus superior al que li correspondria per origen i condició social.

Josep M. Fradera situa el treball de Lluís Costa en el marc de la historiografia catalana quan escriu, en el pròleg, que la reconstrucció del cas de Begur no és pas un exercici de localisme, un exercici de nostàlgia per un passat que no era ni millor ni pitjor. És un exercici d’història local en el marc de la història general, l’única on es poden establir els problemes als quals volem donar resposta. Mentre que Manuel Vázquez Montalbán en la presentació del llibre edifica un pont entre el passat i el present i explicita les influències de l’aventura en terres americanes: “el estudio de la emigración de los hijos de Begur a Cuba sirve como referente de otras emigracions y el balance de nostalgia y arquitectura es desigual, porque la nostalgia queda supeditada queda supeditada al vaivén de las habaneras y la arquitectura colonial a veces no ha podido resistir la piqueta esculadora del boom turístico de la Costa Bruava. Era un dicho burlesco popular, presente en toda España, el que se aplicaba a alguien que presumía de tener lo que no tenía: Ese tiene mucha tierra en La Habana, posesión entonces difícil de comprobar. El estudio de Lluís Costa detallada el encuentro con los herederos de aquellas migracions que siguen en Cuba y describe el impacto causado en Begur por aquellos indianos que a veces realmente habían llegado a tener mucha tierra en La Habana y repatriaron dinero, conocimientos y hábitos que marcaron la vida y circunstancias de sus descendientes y paisanos”.

Any: 1999
ISBN: 9788493105204
Editorial: Ajuntament de Begur
Número de pàgines: 285

 

El llibre als mitjans:

L’illa dels somnis. L’emigració de Begur a Cuba al segle XIX als mitjans