Joan Vinyas i Comas: memòries d’un gironí

Les Memòries d’un Gironí, de Joan Vinyas i Comas, tenen la indescriptible virtut d’esdevenir un document excel·lent per al coneixement de la cultura i de la premsa gironina. Foren escrites l’any 1932 i recullen una precisa i costumista imatge de la Girona de final del segle XIX i dels primerrs anys del XX. Així, a més d’una detallada descripció del món periodístic gironí, Vinyas comenta i analitza el batec cultural de girona a l’entorn de les conegudes tertúlies, com la de la Cova de can Vinyas o la del Cafè Vila, l’ambient escolar de la seva infantesa, el carrer d’Abeuradors-amb les botigues, els veïns i les anècdotes-, els personatges populars de Girona, les seves vivències a Barcelona, l’esport gironí, les seves peripècies com a advocat, les incipients manifestacions del catalanisme polític, l’arribada a Girona d’un artilugi tan modern com era el cinematògraf o la transformació urbanística de la ciutat a redós de l’enderroc de les muralles.

La present edició del text de Joan vinyas és precedida per un estudi introductori de l’historiador Lluís Costa, qui analitza les Memòries en el context de la premsa gironina i interpreta la trajectòria professional i periodística del seu autor, des de les seves primeres experiències a l’obligada adaptació en els mitjans de premsa editats en temps del règim franquista.

Any: 2002
ISBN:84-930384-7-4
Editorial: Col·legi de Periodistes de Catalunya

El llibre als mitjans:

Memòries d’un gironí. Joan Vinyas i Comas als mitjans