Introducció a la història de Sils

La pretensió de l’obra s’emmerca en un context històrico-documental i té el propòsit definit d’oferir una visió de la Història de Sils, acompanyada de les fonts documentals que fan possible d’escriure-la. L’origen del poble, l’evolució demogràfica, les transformacions econòmiques, la història de l’estany, així com l’essència-i en alguns casos la pervivència-d’antigues creences i tradicions populars, es presenten junt a un buidatge dels principals arxius públics on es conserva documentació referida al poble de Sils.

D’una manera molt exhaustiva es fa la descripció del fons de l’Arxiu Municipal.

El llibre està plantejat no només com a treball de divulgació, sinó també-i sobretot-com a eina d’investigació i punt d’arrancada de posteriors estudis, amb un mètode aplicable a tantes altres poblicacions de Catalunya, que si bé posseeixen, en alguns casos, estudis històrics locals, els manca la possibilitat de conèixer i accedir a una documentació pròpia que garanteixi la continuïtat de futures investigacions.

Any: 1988
ISBN: 84-86812-04-6
Editorial: Diputació de Girona
Número de pàgines: 146

 

El llibre als mitjans:

Introducció a la història de Sils als mitjans