Història de la Premsa a la ciutat de Girona (1787-1939)

El llibre que acaba de publicar el jove historiador gironí Lluís Costa i Fernàndez sobre la història de les publicacions periòdiques aparegudes a la ciutat de Girona entre 1787 i 1939 constitueix una bona mostra de l’esforç per a racionalitzar el material hemerogràfic existent a casa nostra.

A diferència, però, d’altres obres de naturalesa semblant, el llibre de Lluís Costa és quelcom més que un simple catàleg ordenat cronològicament de les publicacions gironines en el període assenyalat. En un estudi introductori prou extens, l’autor fa, per primera vegada d’una manera sistemàtica, una molt reeixida síntesi de l’evolució històrica de la producció periòdica a Girona des dels orígens fins a l’acabament de la Guerra Civil de 1936-1939.

Jaume Sobrequés i Callicó
Revista de Catalunya, núm. 14, Barcelona, desembre de 1987

Any: 1987
ISBN: 9788400064167
Editorial: Institut d’Estudis Gironins
Número de pàgines: 268

El llibre als mitjans:

La Història de la premsa a la ciutat de Girona als mitjans