Història de Girona

L’edició de l’obra neix d’una iniciativa de la societat civil: l’Ateneu d’Acció Cultural (l’ADAC), associació d’unes connotacions socials i de defensa de la llengua prou conegudes -i reconegudes- a Girona, va acollir amb entusiasme la proposta que li fèiem d’editar la Història de Girona com a realització d’un important servei a la ciutat de Girona.

El primer objectiu d’aquesta Història de Girona és el de presentar una obra d’alta divulgació. Amb això volem dir que els treballs posseixen un important nivell de rigor i inclouen, quan s’escau, aportacions veritablement inèdites i conclusions molt actualitzades. S’ha procurat que la redacció fos d’estil divulgatiu i que no incorporés descripcions excessivament tècniques o especialitzades.

D’altra banda, el plantejament del contingut de l’obra rebutja la simple descripció dels fets i d’esdeveniments històrics, amb profusió de fredes dades i estadístiques, a canvi de rigoroses anàlisis i interpretacions històriques.

En definitiva, la Història de Girona de l’ADAC apareix amb voluntat de servei i amb la inquietud de contribuir a l’establiment de nous elements de coneixement i reflexió.

Plecs d’Història Local, número 115, febrer del 2005

Any: 1991-2000
ISBN: 978-84-404-7571-3
Editorial: ADAC (Ateneu d’Acció Cultural)
Número de pàgines: 415

El llibre als mitjans:

Història de Girona als mitjans