El govern local a Sils. Estructura, funcionament i composició (1875-1991)

La via municipal és la cèl·lula primària i vertebradora del país. El coneixement històric de l’administració local és essencial per entendre l’evolució sòcio-política del territori nacional. En aquest sentit, cal remarcar l’afirmació que expressa Josep Benet en el pròleg, en referència a estudis com els que hom presenta, “són imprescindibles per arribar a conèixer la història total i nacional de Catalunya, que és quelcom més que la història de la ciutat de Barcelona. Però també ho són perquè la gent de les nostres comarques conegui amb profunditat la seva pròpia història més immediata. I, en el cas d’aquest llibre, una història que es refereix a un tema tan important com és el de l’estructura, composició i funcionament d’un govern local.

Car sense conèixer el que ell exposa en aquesta obra és impossible arribar a comprendre la total història local i, fins i tot, de comprendre el present de la població”. El govern local a Sils: estructura, funcionament i composició. 1875-1991, analitza les variacions que han sofert les atibucions pròpies dels ajuntaments, i els diversos canvis del personal polític. Un poble de les característiques geogràfiques i demogràfiques de Sils, ofereix un marc adient d’investigació, susceptible, en alguns casos i amb la corresponent mesura, a la generalització.

Any: 1992
ISBN: 84-606-0686-4
Editorial: Ajuntament de Sils

El llibre als mitjans:

El govern local a Sils (1875-1991) als mitjans