La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Comunicació i propaganda a les comarques gironines

Amb un notable ús de la bibliografia i amb un excel·lent domini de la premsa de la ciutat de Girona, que ha censat meticulosament i ha estudiat monogràficament durant el franquisme, Lluís Costa Fernàndez es fixa ara, net de prejudicis, en l’obra repressiva del dictador a les comarques gironines. La propaganda fou per al règim de Primo de Rivera, com per a tota dictadura, essencial, al costat de la labor repressiva de la censura. Només cal pensar en les famoses notes que personalment redactava per a tota la premsa espanyola i en l’oficina de premsa que creà a París, amb Manuel Bueno al capdavant, per trametre articles favorables a tota la premsa de Sud-Amèrica.

Costa no fa, només, un estudi de caràcter estrictament teòric sobre l’aplicació d’una política en un territori o bé una anàlisi comunicativa dels continguts apareguts en la premsa diària o en la premsa informativa. L’autor ofereix la visió global de la dictadura a les comarques gironines bastant-se essencialment en la premsa local. Reïx en l’objectiu i aconsegueix un excel·lent estudi sobre la història de la premsa, una notable monografia sobre un període, trist i coent, de les relacions entre el poder polític estatal i el poble català que facilitat ell coneixement del període comprès entre la Mancomunitat i la Guerra Civil a través de l’actuació de personatges tan singulars com el governador Urquía, el qual no fa perdre de vista a Costa la finalitat última de comportament dictatorial: decapitar la cultura popular catalana, bo i tolerant l’elitista en una dura acció que ha estat minimitzada per la virulència sagnant del franquisme que beu, precisament, com demostra Costa, en molts aspectes de l’actuació de Primo de Rivera.

Josep M. Figueres. Revista de Catalunya II2 (fragment)

 

Per a més informació vegeu la ressenya de Joan Domènech publicada a la Revista de Girona (abril 1996):

http://www.revistadegirona.cat/recursos/1996/0175_099.pdf

I també a la ressenya de Josep M. Figueres publicada a Anàlisi, núm. 20, 1997:

https://www.dropbox.com/s/lawfbm8ky0qv7rk/Ressenya%20P.%20de%20Rivera.%20Josep%20M.%20Figueres.pdf?dl=0

ISBN: 978-8423204939
Editorial: R. Dalmau
Número de pàgines: 348
Any: 1995

 

El llibre als mitjans:

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) als mitjans