Les construccions nacionals, entre l’imaginari i la realitat

Les construccions nacionals: entre l’imaginari i al realitat. La formació de la consciència nacional cubana després de 1898. Anàlisi comparativa amb els casos de les eidentitats espanyola, catalana i porto riquenya de Lluís Costsa és un magniífic estudi sobre el procés de construcció nacional que va viure Cuba des de la protohistòria independentista fins a les dècades posteriors a l’alliberament colonial d’Espanya a la darreria del segle XIX.

Tal i com escriu Jaume Sobrequés en la presentació, el llibre ofereix una suggeridora reflexió sobre el procés nacionalitzador espanyol a partir del segle XIX i, sobretot, des de després de la pèrdua de totes les colònies americanes. Lluís Costa repassa, també, el procés nacionalitzador a Puerto Rico, en un exercici d’història comparada amb el cas cubà. L’autor explica al seu llibre com al llarg del segle XIX es va generalitzant, en els cercles intel·lectuals minoritaris, la idea que només un poble culte i ben instruït podria anar consolidant una consciència cubana, base de la identitat nacional i, per tant, també d’un independentisme que anés més enllà, que tingués bases sòlides i que no es limités a ser un sentiment només antiespanyol.

L’alliberament nacional era qüestió també i sobretot d’educació, idea compartida del professor de la Universitat de Puerto Rico, Bruno Ferrer, quan afirma, en el pròleg, que la historiografia i l’aproximació a la pròpia societat i història a l’àmbit escolar són, com molt bé ens indica Lluís Costa, essencials en la construcció, difusió, consolidació i assumpció d’una consciència col·lectiva, d’una identitat nacional.

Any: 2016
ISBN: 9788494537639
Editorial: Llibres de l’Index
Número de pàgines: 138

 

El llibre als mitjans:

Les construccions nacionals: entre l’imaginari i la realitat als mitjans