Begur

Begur és un poble amb un ric i profús passast històric que es palpa en cadascuna de les seves pedres i documents. A redós del seu castell medieval, coralers, pescadors, indians i suro-tapers protagonitzaren brillants pàgines d’una història que ha estat recollida, en part, pels seus eminents històriadors: Josep Pella i Forgas, Salvador Raurich i Lluís Pericot, els quals simbolitzen de manera emblemàtica l’amor d’una terra a la seva història. La present monografía preten ser una modesta aportació a aquesta gran tradició historiogràfica.

Any: 1993
ISBN: 978-84-8067-021-0
Editorial: Diputació de Girona
Col·lecció: Quaderns de la Revista de Girona
Número de pàgines: 96

El llibre als mitjans:

Begur als mitjans