Arxius i recerca històrica: l’Arxiu Municipal de Begur

La reeixida, i ja clàssica, definició segons la qual els arxius són els graners de la Història pot resultar inefectiva i poc ajustada a la realitat, si els seus fons deocumentals no són posats a l’abast del ciutadà amb òptimes condicions. Arxius i recerca històrica. L’Arxiu Municipal de Begur és la conseqüència de la tasca quotidiana i sostinguda a l’Arxiu Municipal de Begur, i de la voluntat dels seus responsables de crear instruments de recerca i de promoure la investigació històrica a Begur, des d’una vessant essencialment didàctica, però sense oblidar la funció purament administrativa de l’Arxiu. Com escriu Ramon Alberch en el pròleg: “el paper de l’arxiu en tant que centre dinamització cultural capaç de fomentar i impulsar iniciatives encaminades a enfortir la personalitat històrica i la consciència cívica compta amb una base ben ferma a Begur, i no cal dir que la realització d’aquest llibre en constituirà un dels seus elements més sòlids”.

En el llibre, a més del catàleg-inventari dels fons municipals, s’ofereix una descripció més superficial dels fons d’altres arxius on es conserven notícies relacionades amb Begur.

Per a més informació vegeu la ressenya de Ramon Alberch  publicada a la Revista de Girona (març-abril 1995):

https://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/viewFile/93757/118973

 

Any: 1994
ISBN: 978-84-606-2112-6
Editorial: Ajuntament de Begur

El llibre als mitjans:

Arxius i recerca històrica als mitjans