Articles

“Sils a inicis del segle XX. L’enllumenat elèctric”,Quaderns de La Selva,  n.1, Sta.Coloma de Farners, 1984.

“La premsa en català a la ciutat de Girona”, El Batall, n.12, Girona, abril 1985.

“El modus vivendi amb Anglaterra i els seus antecedents. La participació gironina en l’esperit del Memorial de Greuges”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, n.XXIX, Girona, 1988.

“Reflexions entorn a l´evolució del nacionalisme català”, Ajuntament de Begur, 1989.

“La premsa a Girona després del franquisme”,Capçalera, Revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya.,núm. 8, Barcelona, 1989.

“El testimoni de la Diputació”, Revista de Girona,  núm. 139,  Girona, 1990.

“La reforma de l’administració local durant la 1a. dictadura. El cas de Sils”, Quaderns de La Selva, n.3, Sta.Coloma de Farners, 1984.

“La incautació de L’Autonomista”, L’Autonomista. Suplement Literari, Girona, 1990.

“La memòria dels carrers”, Begur, 1990

“Feta la llei, feta la trampa”, Capçalera. Revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, núm. 20,  Barcelona, 1991.

“Jaume Sagrera i Pijoan: el catedràtic d’Esclanyà”, Es Pedrís Llarg, núm. 15, Begur, 1991.

“La imatge i la recerca històrica”, Revista de Girona,núm. 144,Girona, 1991.

“Ressenya històrica d’un edifici al servei de l’ensenyament i la cultura”, Begur, 1991.

“La premsa a la comarca de La Selva”, L’Avenç. Plecs d’Història Local,  núm. 147,  Barcelona, 1991.

“El Castell, paradigma de Begur”, Revista de Girona,núm. 145,Girona, 1991.

“L’Autonomista: història i memòria”, Annals del Periodisme Català,  núm. 18, Barcelona, 1991.

“L’activació cultural dels municipis: el cas de Begur”,L’Avenç. Plecs d’Història Local, núm. 150, Barcelona, 1991.

“Història de Girona. Una aportació a la Història general de Catalunya”, L’Avenç. Resum Comunicació I Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya, Barcelona, 1991.

“La tradició periodística del republicanisme”, Revista de Girona, núm. 148, Girona, 1991.

“La funció social d’un patronat”, Revista de Girona, núm. 151, Girona, 1992.

“El patrimoni comunicatiu”, Revista de Girona, núm. 153, Girona, 1992.

“La premsa al Baix Empordà durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)”, Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, núm. 11, Sant Feliu de Guíxols, 1992.

“Joan Ventosa i Calvell, candidat”, Lo Geronès, Girona, 1993.

“Ética i credibilitat de la comunicació”, Revista de Girona, núm.159, Girona, 1993.

“Congrés d’Homenatge al Dr. Jaume Marquès i Casanovas: La vigència de la història local”, L’Avenç. Plecs d’Història Local, núm. 178, Barcelona, 1994.

“Hipòtesi sobre la influència de la llegenda de Pere Porter en l’obra de Carles Fages de Climent”, Quadern de Sils, núm. 17, Sils, 1994.

“La censura de premsa durant la Dictadura de Primo de Rivera”, Gazeta. Actes de les Primeres Jornades d’Història de la Premsa, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació, 1994.

“La fi del comtat d’Empúries”. Text del programa de l’exposició “Els símbols de Catalunya”. Generalitat de Catalunya. Roses, juliol 1994.

“Cent anys d’”El Periodismo en Gerona” d’Enric Claudi Girbal, Revista de Girona, núm. 166, Girona, 1994.

“La jerarquia eclesiàstica gironina i la dictadura de Primo de Rivera”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins,n.XXXIV, Girona, 1994.

“La reforma de l’administració durant la dictadura de Primo de Rivera”, Formes i relacions del poder local a l’època contemporània, Barcelona, L’Avenç, 1995.

“La contradicció dels Pomells de Joventut amb la 1a. Dictadura en el context de Begur”, Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, núm. 14, Sant Feliu de Guíxols, 1995.

“Eduard Fiol i Marquès: caricaturista i dibuixant”,Treballs de Comunicació, núm. 6, Societat Catalana de Comunicació, Barcelona, 1995.

“El Autonomista sancionat en temps de la Dictadura de Primo de Rivera”, L’Autonomista. Suplement Literari, Girona, 1995.

“El domini del regionalisme burgès a la Selva: Joan Ventosa i Calvell”, Quaderns de la Selva, núm. 8. Sta. Coloma de Farners, 1996.

“La difícil supervivència de L’Autonomista”, Revista de Girona, núm. 176. Girona, 1996.

La premsa municipal a la comarca de la Selva. Sils, Ajuntament de Sils, 1996.

“Acción Social Obrera: un model periodístic entre la tradició obrerista i la premsa de masses”, Patrimoni i Història Local. Jornades d’homenatge a Lluís Esteva i Cruañas. Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1996.

“Mig segle llarg de premsa”, Revista de Girona, núm. 179. Girona, 1996.

“Internet, el quart mitjà”, Revista de Girona, núm. 178. Girona, 1996.

“Memoràndum. Un testimoni de la premsa colomenca”,Quaderns de la Selva, núm. 9. Sta. Coloma de Farners, 1997.

“El mestre Sirés, apunts per a una biografia”, Papers dels Bogart’s, núm. 2, Butlletí de l’associació cultural d’amics del cinema, Palafrugell, abril 1997.

“Bertrana, colpit per la Llei de Jurisdiccions”, Capçalera. Revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, núm. 79.  Barcelona, 1997.

“Carles Rahola: morir per tres articles”, Capçalera. Revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, núm. 79.  Barcelona, 1997.

“La premsa gironina a les memòries de Joan Vinyas i Comas”,Treballs de Comunicació, núm. 8, Societat Catalana de Comunicació. Barcelona, 1997.

“La premsa, documentació històrica en perill”,Treballs de Comunicació, núm. 11. Barcelona, Societat Catalana de Comunicació, 1999.

“La premsa, documentació històrica de primer ordre”,Blanda. Ajuntament de Blanes, 1999.

“La premsa, memòria històrica en perill”, Lligall. Revista catalana d’arxivística, núm. 15. Barcelona, Associació d’arxivers de Catalunya, 1999.

“El dificultós despertar de la professionalitat”, Capçalera. Revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, núm. 99.  Barcelona, 2000.

“Guia de lectura: Manuel Carrasco i Formiguera. Diari de presó (1923-1924) de Josep M. Figueres”, Revista de Catalunya, núm. 150. Barcelona, 2000.

“La comunicació: Premsa, ràdio, televisió i transmissió electrònica”, Revista de Girona, núm. 200. Girona, 2000.

“El patrimoni català dels Medinaceli, més a l’abast”,Quaderns de la Selva, núm. 12. Sta. Coloma de Farners, 2000.

“Crònica gironina d’una dècada de conferències”,Treballs de Comunicació, núm. 13-14, Societat Catalana de Comunicació, Barcelona, 2000.

“La precària llibertat d’expressió”, L’Autonomista. Suplement Literari, Girona, 2000.

“Guia de lectura: Història d’una amistat. Epistolari de Jaume Vicens i Vives i Santiago Sobrequés i Vidal (1929-1960) de Jaume Sobrequés i Callicó”, Revista de Catalunya, núm. 158, Barcelona, 2001.

“Història i comunicació”, Treballs de Comunicació, núm. 16. Barcelona, Societat Catalana de Comunicació, 2001.

“Tres moments bàsics de la història de l’estany de Sils, més documentats”, Quaderns de la Selva, núm. 14. Sta. Coloma de Farners, 2002.

“Guia de lectura: “58 i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch Gimpera a Lluís Pericot (1919-1974)” de F. Gràcia, J.M. Fullola i F. Vilanova”, Revista de Catalunya, núm. 185. Barcelona, 2003.

“Portalcomunicacion.com, una eina de coneixement a l’era de la informació”, PubliCCity. Revista Digital de l’Escola Universitària de Ciències de la Comunicació.Universitat de Girona, núm. 2, juny 2004.

“I Fòrum de municipis indians”, L’Avenç. Plecs d’Història Local,  núm. 308.  Barcelona, 2005.

La Llumanera de Nova York (1874-1881): la veu d’una burgesia catalana a favor d’una Cuba espanyola”,Treballs de Comunicació, núm. 19. Barcelona, Societat Catalana de Comunicació, 2005.

“La Història de Girona revisada”, L’Avenç. Plecs d’Història Local,  núm. 310.  Barcelona, 2006.

“Matilde Sabaté, víctima del franquisme”, Quadern de Sils, núm. 55. Sils, 2006, pàgs. 14-16.

“Una carta de Lluís Esteva a Lluís Pericot”, Forja, núm. 1, 2007, Begur, pàgs. 19-20.

“L’espiral de la Història, de Televisió de Girona”,Treballs de Comunicació, núm. 24, Societat Catalana de Comunicació, Barcelona, 2008.

“La participación catalana en el fenómeno migratorio a Cuba en el siglo XIX: balance de una historia en construcción”. L’Havana, Cooperación Cultural de España en Cuba, 2010. Disponible on line a: http://www.cce.co.cu/Public.artconf.asp

“Imatge i Comunicació a Cuba” a Bonart, núm. 133, novembre 2010, pp. 16-18.
“Un solido proyecto de investigación entre Cataluña y Cuba”, Revolución y Cultura, L’Havana, pp. 24-26.

“Apassionament heroic”, Bonart, núm, 154, agost/set 2012, pp. 24-25.

“The Catalan migration to New York. A view form La Llumanera de Nova York (1874-1881)”, New York History Review, Nova York, vol. 6, des. 2012, pp. 36-53.

“Premsa gratuïta, un model de comunicació local” (amb Mònica Puntí), Comunicació, núm. 30, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació, 2013, pp. 79-99.

“Evolució històrica de la premsa: estudi de cas. Girona-Figueres (1800-1936)”, L’Avenç. Plecs d’Història Local, Barcelona, novembre 2012, pp. 5-7.

“Premsa i identitat nacional: La Llumanera de Nova York (1874-1881)” a Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, núm. LIII, Girona, 2013.

“Comunicación y propaganda durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)” a Historia y Comunicación Social, núm. 17, Madrid, 2013.

“Advertising and journalistic modernitzation: the case of La Llumanera de Nova York (1874-1881)” a Catalan Journal of Communciation & Cultural Studies, núm. 6, Bristol, 2014.