Doctor en història i professor de la Universitat de Girona

Últims llibres publicats

Premsa Comarcal

La premsa comarcal: la memòria de la vida quotidiana de Catalunya

En aquest llibre hi trobaràs les entrevistes amb els i les protagonistes dels 40 anys de l’ACPC; l’hemeroteca, els arxius de l’APC i la bibliografia existent.

Continue reading →

Qui més anuncia més ven - Lluís Costa

Qui més anuncia, més ven: història de la publicitat a Girona

Un recorregut històric a través de la publicitat a Girona i comarques, des dels inicis de la publicitat a la ciutat fins les pràctiques publicitàries actuals.

Continue reading →

Últims artícles al blog

Llibre “Qui més anuncia, més ven”: difusió als mitjans

A continuació et mostrem un recull d’entrevistes, tant a mitjans impresos com audiovisuals:

Continue reading →

Lluís Costa: entrevistes als mitjans

A continuació et mostrem un recull d’entrevistes, tant a mitjans impresos com audiovisuals:

Continue reading →

Lluís Costa als mitjans: recull de notícies

Per tenir més informació sobre aspectes relacionats amb la meva recerca i activitats docents i culturals podeu consultar el present recull hemerogràfic

Continue reading →